Để HTX Sunfood Đà Lạt thực hiện được chuổi giá trị liên kết khép kín, cung ứng những sản phẩm nông sản an toàn thì việc đầu tiên là chọn cây giống. Vậy vậy Sunfood Đà Lạt đã liên kết với vườn ươm Thanh Mai để có được cây giống tốt nhất nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Đây là Vườn ươm cây giống Thanh Mai, một thành viên liên kết của  HTX Sunfood Đà Lạt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *