Contact

Điện thoại: +84263 6515 777

Mobile: 0907 001 816

Diện tích: 10000ha

Địa chỉ: F15 KQH Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông - P8 - Đà Lạt -Lâm Đồng - Việt Nam
Email: Sunfooddalat@gmail.com
Website: http://www.sunfooddalat.com
Facebook.com/sunfooddalat/

Facebook.com/htxsunfooddalatcoop/