Sản phẩm của Sunfood Đà Lạt .

 STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI Đ.VỊ
TÍNH
       1 HH0140 Ba tavia xanh thủy canh Bịch kg
       2 HH0142 Oakleaf tím thủy canh Bịch kg
       3 HH0141 Oakleaf xanh thủy canh Bịch kg
       4 HH0138 Lô lô tím thủy canh Bịch kg
       5 HH0137 Lô lô xanh thủy canh Bịch kg
       6 HH0144 Cải thìa thủy canh thủy canh Bịch kg
       7 HH0139 Romain thủy canh Bịch kg
       8 HH0101 Xà lách mỡ thủy canh Bịch kg
       9 HH0143 Xà lách xoong thủy canh Bịch kg
       1 HH0024 Cải bẹ xanh Bịch kg
       2 HH0025 Cải canh Bịch kg
       3 HH0130 Cải cầu vồng Bịch kg
       4 HH0026 Cải con Bịch kg
       5 HH0028 Cải ngọt Bịch kg
       6 HH0029 Cải thìa Bịch kg
       7 HH0013 Bó xôi Bịch kg
       8 HH0107 Bông Atiso khô Bịch kg
       9 HH0043 Mồng tơi Bịch kg
    10 HH0045 Nấm bào ngư Bịch kg
    11 HH0047 Ngọn su su Bịch kg
    12 HH0065 Tần ô Bịch kg
    13 HH0067 Xà lách Carol Bịch kg
    14 HH0068 Xà lách lô lô Bịch kg
       1 HH0002 Bắp cải thảo Quấn màng co kg
       2 HH0003 Bắp cải thảo hỏa tiễn Quấn màng co kg
       3 HH0005 Bắp cải trái tim Quấn màng co kg
       4 HH0006 Bắp cải trắng Quấn giấy kg
       5 HH0133 Bí đỏ Nhật Quấn màng co kg
       6 HH0080 Bí ngòi xanh Quấn màng co kg
       7 Bí đỏ hồ lô kg
       8 HH0030 Cần tây Quấn màng co kg
       9 HH0086 Măng tây Đà Lạt Quấn màng co kg
    10 HH0050 Ớt chuông Đà Lạt (đỏ) Quấn màng co kg
    11 HH0051 Ớt chuông Đà Lạt (vàng) Quấn màng co kg
    12 HH0060 Su hào xanh Quấn màng co kg
    13 HH0070 Xà lách Mỹ Quấn màng co kg
       1 HH0063 Súp lơ trắng Quấn giấy kg
       2 HH0064 Súp lơ xanh Quấn giấy kg
       3 HH0001 Bông Atiso tươi Quấn giấy kg
       1 HH0136 Cà chua beef chùm Vỉ kg
       2 HH0014 Cà chua beef lớn Vỉ kg
       3 HH0099 Cà chua beef trung Vỉ kg
       4 HH0018 Cà chua Rita vỉ kg
       5 HH0020 Cà rốt cộng tím vỉ kg
       6 HH0021 Cà rốt Nhật vỉ kg
       7 HH0022 Cà tím dài Đà lạt vỉ kg
       8 HH0023 Cà tím giống nhật vỉ kg
       9 HH0036 Dưa leo baby Vỉ kg
    10 Dưa leo nhật Vỉ kg
    11 HH0032 Củ cải trắng vỉ kg
    12 HH0061 Su Su vỉ kg
       1 HH0129 Dâu tây Hộp giấy kg
       2 HH0017 Cà chua Cherry Hộp nhựa kg
       3 HH0016 Cà chua picota Hộp nhựa kg
       4 HH0019 Cà chua Socola bi Hộp nhựa kg
       5 HH0083 Củ cải đỏ Hộp nhựa kg
       1 HH0038 Hành tây Túi lưới kg
       2 HH0079 Khoai lang mật Túi lưới kg
       3 HH0040 Khoai lang Nhật Túi lưới kg
       4 HH0109 Khoai tây Baby hồng Đà Lạt Túi lưới kg
       5 HH0084 Khoai tây Baby vàng Đà Lạt Túi lưới kg
       6 HH0042 Khoai tây hồng Đà Lạt Túi lưới kg
       7 HH0075 Khoai tây vàng Đà Lạt Túi lưới kg
       8 HH0033 Đậu Cove Đà Lạt Túi lưới kg
       9 HH0073 Đậu Cove Nhật Túi lưới kg
    10 HH0094 Đậu Hà Lan Túi lưới kg
       1 HH0095 Dưa pepino Lưới xốp kg
       2 HH0132 Hành baro Quấn giấy kg
       3 HH0031 Chuối Laba Thùng giấy kg
       4 HH0034 Củ Dền Thùng giấy kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *